Om


LESE- OG SKRIVEHJELP

Utdanning:


Grunnskolelærerutdanning (OsloMet)

Aug 2010 -  Jun 2014

Lesing og skriving som grunnleggende ferdigheter 1 (OsloMet)

Aug 2015 - Jun 2016

Lesing og skriving som grunnleggende ferdigheter 2 (OsloMet)

Aug 2017 - Jun 2018

Master i spesialpedagogikk (OsloMet)

Aug 2018 -
Elise Dokken

Utdanning

Jeg er utdannet lærer ved OsloMet. Siden har jeg tatt videreutdanning i lesing og skriving som grunnleggende ferdigheter. Jeg har deltatt på flere kurs gjennom blant annet Statped og Logometrica innen lese- og skriveopplæring samt kartlegging og utredning. Jeg fortsetter min utdanning innen spesialpedagogikk denne høsten.


Arbeidserfaring

Jeg har jobbet i grunnskolen i fire år til nå. I løpet av tiden som lærer har interessen for lese- og skriveopplæring vokst til et stort engasjement. Jeg jobber nå med elever som har andre behov innen lese- og skriveopplæringen enn de får i ordinær undervisning. Dette innebærer blant annet kartlegging av vansker og muligheter, intensive kurs innen lesing og skriving, veiledning i bruk av digitale hjelpemilder og foreldreveiledning.


Mitt hovedfokus er å hjelpe barn og unge med å oppnå bevissthet rundt hva de strever med, hva som er mulig og veilede dem i hvordan de kan arbeide med det som er vanskelig. Noen ganger kan det være å trene på noe for å bli bedre, andre ganger kan det være å bruke hjelpemidler for å arbeide mer selvstendig.


Skoledagen skal være god for alle uansett forutsetninger. Noen trenger bare litt hjelp med å finne ut av hvordan de lærer best.© Copyright. All Rights Reserved.