Tjenester

LESE- OG SKRIVEHJELP

TJENESTER


  • Kartlegging av lese- og skriveferdigheter
  • Utredning av dysleksi
  • Hjelp med formidling av kartleggingsresultater til skole og PPT
  • Veiledning med skole om tiltak og tilpasninger
  • Tips til hjemmet om tilpasninger og tiltak i hverdagen
  • Veiledning i bruk av digitale hjelpemilder for personer med lese- og skrivevansker på iPad og PC
  • Veiledning i studieteknikk og lesestrategier
  • Hjelp til å søke NAV om hjelpemidler


Ta kontakt for mer informasjon eller om du har noen spørsmål.

© Copyright. All Rights Reserved.